Skip to content

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

De AVB dekt schade die binnen de hoedanigheid van het garagebedrijf aan personen of zaken is toegebracht, en waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.

Onder schade aan personen of zaken valt onder andere:

  • schade die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht;
  • schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade);
  • schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

De volgende onderdelen maken automatisch deel uit van de AVB:

  • Algemene Aansprakelijkheid;
  • Werkgeversaansprakelijkheid;
  • Aansprakelijkheid milieuaantasting.

Goed Werkgeverschap is standaard meeverzekerd
In de AVB voor het garagepakket is Goed Werkgeverschap, inclusief een uitgebreide WEGAM- en WEGAS-dekking, standaard meeverzekerd. Naast een veilige werkomgeving bent u met de dekkingen WEGAS (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering) en WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen) ook verzekerd voor letselschade tijdens werkgerelateerde activiteiten buiten de werkvloer, onder meer in het verkeer.

Aanvullende verzekering Milieuaansprakelijkheid
De AVB kan aangevuld worden met de Milieuaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen.

Back To Top