Skip to content

Premiebetaling

Betaaltermijnen
Bij het afsluiten van uw schadeverzekering heeft u gekozen de premie per maand of per jaar te betalen. Wilt u deze betaaltermijn wijzigen? Neem dan contact op met uw adviseur van SMB.

Hoe kan de premie betaald worden?
Als u een nieuwe verzekering afsluit, betaalt u over het algemeen altijd via automatische incasso. Op uw bankafschrift ziet u dat wij incasseren vanaf het volgende bankrekeningnummer: NL68 RABO 0154987468. Is automatische incasso (tijdelijk) niet mogelijk? Neem dan contact op met uw adviseur van SMB of stuur een email naar: acceptatie@vocnederland.nl.

Het premiebedrag dat is afgeschreven klopt niet. Wat nu?
Het kan zijn dat bij een betaling, na bijvoorbeeld een wijziging of het afsluiten van een nieuwe verzekering, ook de premie voor de volgende of voorgaande periode is meegerekend. Ook kan het zijn dat er een bepaalde verrekening heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan de incasso anders zijn dan verwacht. Wij sturen u altijd een bericht wanneer wij zaken aanpassen waardoor een incasso wijzigt. Heeft u toch nog vragen, neem dan gerust contact op met uw adviseur of bel ons via nummer: 088-232 3020.

Hoe weet ik of de premie door VOC is ontvangen?
Controleer eerst uw bankgegevens. Is het premiebedrag voor de schadeverzekering afgeschreven? Dan kunt u er vanuit gaan dat wij de betaling hebben ontvangen. We hebben een werkdag nodig om uw betaling te verwerken.

Rekeningnummer wijzigen?
Wilt u de premie vanaf een ander rekeningnummer laten incasseren? Stuur dan een email naar acceptatie@vocnederland.nl. Wijzigt uw rekeningnummer vlak voordat wij de premie incasseren? Dan kan het zijn dat de premie nog eenmalig van het oude rekeningnummer afgeschreven wordt.

Zelf de premie overmaken na een betalingsherinnering
Het kan gebeuren dat de automatische incasso een keer mislukt. Bijvoorbeeld omdat uw saldo te laag is of omdat we niet het juiste bankrekeningnummer hebben. U ontvangt van ons dan een betalingsherinnering, met het verzoek de premie alsnog naar ons over te maken. dit kunt u doen door gebruik te maken van de betalingslink die in de digitale betalingsherinnering wordt meegestuurd of bij een schriftelijke betalingsherinnering kunt u de premie overmaken op het genoemde bankrekeningnummer onder vermelding van uw polisnummer.

Kan ik mijn betaaltermijn wijzigen?
Indien u de mogelijkheden wilt weten om uw betaaltermijn te wijzigen kunt u contact opnemen met uw adviseur van SMB, of een mail sturen naar: acceptatie@vocnederland.nl.

Wat als u te laat bent met betalen?

Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met betalen of een automatische incasso niet gelukt is. Het is belangrijk om de premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen. Zo voorkomt u dat er (tijdelijk) geen dekking meer is op uw verzekering.

Wij nemen de volgende stappen als u te laat bent met het betalen van de premie.

Eerste betalingsherinnering
We sturen u een betalingsherinnering. Hierin wordt u aangemaand de premie alsnog binnen 14 dagen te betalen. U kunt de premie betalen door gebruik te maken van de betalingslink die in de digitale betalingsherinnering wordt meegestuurd of bij een schriftelijke betalingsherinnering kunt u de premie overmaken op het genoemde bankrekeningnummer onder vermelding van uw polisnummer. Belangrijk: betaalt u na deze herinnering uw premie niet op tijd? Dan schorsen wij de dekking en kunt u geen beroep meer doen op de verzekering.

Tweede betalingsherinnering: de dekking is opgeschort
Indien u de premie na het ontvangen van de eerste betalingsherinnering niet binnen 14 dagen heeft overgemaakt, kunt u geen beroep meer doen op de verzekering. Dit betekent onder meer dat schade niet meer vergoed wordt. Maar ook de kosten voor schade die u bij anderen veroorzaakt, moet u dan betalen. Vooral bij letselschade kunnen deze kosten hoog oplopen. Wij sturen u een tweede betalingsherinnering waarin wij aangeven dat u 14 dagen de tijd heeft om alsnog te betalen. Gebruik voor deze betaling het rekeningnummer: NL68 RABO 0154987468 t.n.v. VOC Nederland en vermeld daarbij het betalingskenmerk of uw polisnummer. U bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk. Belangrijk om te weten: uw verzekering kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Derde betalingsherinnering: Laatste verzoek om te betalen
Heeft u na de tweede betalingsherinnering nog steeds de premie niet betaald? Dan kunt u inmiddels geen beroep meer doen op uw verzekering. U ontvangt van ons een laatste verzoek om te betalen. Als u na dit laatste verzoek om de premie te betalen de premie nog steeds niet betaalt, nemen wij in overweging om het incassobureau MKB Betaalbeheer opdracht te geven om namens ons de premie alsnog te incasseren. U betaalt dan bovenop de openstaande premie- minimaal € 48,40 aan incassokosten en wettelijke rente.

Incasso via MKB Betaalbeheer
Hebben wij na de 3e herinnering de premie nog niet ontvangen, zullen wij uw verzekering beëindigen. Dit ontslaat u echter niet van uw premiebetalingsverplichting. Wij nemen dan in overweging om het incassobureau MKB Betaalbeheer opdracht te geven om de premie namens ons te incasseren. De bijkomende incassokosten (inclusief wettelijke rente) zijn minimaal € 48,40. Betaalt u de premie ook niet aan MKB Betaalbeheer? Overwegen wij om uw gegevens te registreren en daarbij de reden dat uw verzekering is beëindigd bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Verzekeraars gebruiken deze gegevens bij het beoordelen van nieuwe verzekeringsaanvragen. Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben als u een nieuwe verzekering af wilt sluiten.

Bekijk hoe u uw premie alsnog kunt betalen

Wat als u de premie niet kunt betalen?
Indien u moeite heeft om de premie te betalen is het belangrijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Dit kan door een email met uw contactgegevens de sturen naar: info@vocnederland.nl. Wij kijken dan hoe we u kunnen helpen.

Wat kunnen wij voor u doen?
Indien u de premie niet kunt betalen en/of als u al een betalingsachterstand hebt, komt u in aanmerking voor een betalingsregeling.

Zo werkt de betalingsregeling
U betaalt de achterstallige premie in termijnen. Als er naast deze betalingsregeling nog andere premies zijn die u aan ons moet betalen, dan gebeurt dat op de manier zoals u gewend was. Had u (tijdelijk) geen dekking meer, dan wordt de dekking een dag nadat we het eerste termijnbedrag hebben ontvangen weer hersteld. Aan de betalingsregeling zijn geen extra kosten verbonden. Wij bevestigen u de betalingsregeling per e-mail. Daarin staat welke bedragen u wanneer moet betalen en naar welk rekeningnummer u de premie moet overmaken.

Let op! Heeft u al bericht ontvangen van ons incassobureau?
Vanaf het moment dat we incassobureau MKB Betaalbeheer hebben gevraagd de premie te incasseren, kunnen we geen regeling meer met u afspreken. Zorg er daarom voor dat als u financiële zorgen hebt, u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Zo kunt u voorkomen dat u € 48,40 aan incassokosten betaalt.

Back To Top