Skip to content

Fraudebeleid

U sluit een verzekering om financiële risico’s die u zelf niet kunt of wilt dragen zeker te stellen. Met heel veel anderen betaalt u premie. Zo dragen we met elkaar de financiële risico’s wanneer er bij iemand iets misgaat. Dit ‘collectiviteitsbeginsel’ is het principe achter verzekeren. Wanneer mensen hier misbruik van maken, schaden ze niet alleen de verzekeringsmaatschappij. Ze benadelen vooral alle mensen die ook premie betalen. Iedereen betaalt eigenlijk mee aan die onterechte claims. Zo lijden eerlijke klanten onder frauderende klanten.

Anti-fraudebeleid

VOC Nederland en de verzekeraars met wie zij samenwerkt willen voorkomen dat mensen frauderen. Daarom hanteren wij een anti-fraudebeleid. Dit beleid geldt voor al onze producten en diensten.

Wij toleren geen enkele vorm van fraude. Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, onze medewerkers en de bedrijven waarmee wij zaken doen. Onze verzekeraars starten in overleg met ons, dan wel op verzoek van ons, een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat is Fraude?

Iemand die fraude pleegt, misleidt de financiële dienstverlener. U pleegt bijvoorbeeld fraude als u:

 • Bewust onjuiste informatie invult op uw aanvraagformulier.
 • Bewust informatie achterhoudt. Bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere afwijzingen bij andere verzekeraars of banken.
 • Een valse werkgeversverklaring gebruikt om een hypotheek te krijgen.
 • Niet vertelt dat u een (ernstige) ziekte heeft, als de verzekeraar hiernaar vraagt.
 • Een rekening of een factuur vervalst.
 • Een diefstal in scène zet of verzint. Of zegt dat er meer spullen gestolen zijn dan werkelijk het geval is.

We verwachten dat u ons altijd juiste en volledige informatie geeft, als u bijvoorbeeld een schadeclaim indient of een nieuwe verzekering aanvraagt!

Maatregelen bij fraude:

We kunnen verschillende maatregelen nemen als we fraude constateren:

 • We keren niet of niet volledig uit.
 • We kunnen de kosten van een ingesteld onderzoek verhalen en al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • We kunnen de directe en indirecte schade verhalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van SODA:  https://www.so-da.nl/verzekeraars
 • We kunnen een aanvraag afwijzen.
 • We kunnen aangifte doen bij politie.
 • We registeren uw persoonsgegevens in het Centraal Informatie Systeem (CIS). U kunt dan als geregistreerd fraudeur zichtbaar zijn voor andere verzekeraars. Zie ons privacy statement hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Ons standpunt en maatregelen worden na een fraude onderzoek schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt.

Wat heeft ú aan fraudebestrijding?

Mensen die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen van de verzekeraar. Als dit te vaak gebeurt moeten verzekeraars de premie verhogen. Dit benadeelt alle verzekerden. We kunnen dit met zijn allen voorkomen door fraude tegen te gaan. Fraudebestrijding is dus ook in uw belang!

Back To Top