Skip to content

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen biedt dekking voor de eigen bedrijfs- motorrijtuigen. Ofwel, motorrijtuigen die worden gebruikt voor:

  • vervangend vervoer (leenvoertuig)
  • eigen gebruik (bedrijfswagens, privévoertuigen van de eigenaar en zijn/haar inwonende partner)
  • demonstraties
  • proefritten
  • commercieel verhuur (incidenteel mogelijk)

U dient deze motorrijtuigen door middel van een internetapplicatie online aan te melden bij de RDW. Aanmelding betekent dat het motorrijtuig zonder handelaarskenteken kan worden gebruikt. Het motorrijtuig dient wel op naam van uw bedrijf te zijn gesteld.

Aansprakelijkheidsverzekering (WA) bij rijden met handelaarskenteken
Veel bedrijven hebben 1 of meer handelaarskentekens. Deze zijn vereist om te mogen rijden met een motorrijtuig dat tot de handelsvoorraad behoort. Wordt er schade aan anderen veroorzaakt, bijvoorbeeld door een aanrijding tijdens een proefrit en is het motorrijtuig voorzien van een handelaarskenteken dat bij VOC is verzekerd? Dan wordt de schade vergoed onder deze dekking.

Vervangend vervoer of voorloopauto
Een klant van uw garagebedrijf kan een motorrijtuig hebben dat gebruikt wordt als vervangend vervoer of als voorloopauto. In dit geval kan aansprakelijkheidsschade ook op een andere polis gedekt zijn. Bijvoorbeeld, op de polis van het motorrijtuig welke ter reparatie bij u als verzekeringnemer staat gestald. Is hiervan sprake? Dan geldt bij een eventuele aansprakelijkheidsschade dat deze dekking voorgaat.

Back To Top