Skip to content

Cliëntenobjecten

De dekking voor schade aan Cliëntenvoertuigen voorziet in een volledige opzichtdekking voor alle objecten die door klanten aan het verzekerde bedrijf zijn toevertrouwd voor het verrichten van werkzaamheden. Ook als het bedrijf niet aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, bijvoorbeeld bij de meeste gevallen van diefstal, bestaat er toch recht op vergoeding. Dit betekent een volledige cascodekking voor de cliëntenobjecten.

Ontstaat er schade aan anderen tijdens een proefrit na een reparatie of na een onderhoudsbeurt? Dan valt de aansprakelijkheid voor die schade ook onder deze dekking.

Back To Top