Skip to content

Milieuschadeverzekering

Door de aanwezigheid van oliën en andere verontreinigende stoffen lopen bedrijven in de mobiliteitsbranche risico op milieuschade. U bent als verzekeringnemer verantwoordelijk voor sanering van vervuilde grond en/of grondwater indien er:

  • zich een lekkage of defect voordoet bij de olietanks; of
  • na een calamiteit vervuild bluswater de omgeving instroomt.

Wat krijgt u vergoed?
Met de Milieuschadeverzekering krijgt u tot een afgesproken maximum (ongeacht aansprakelijkheid), de kosten vergoed voor:

  • sanering van vervuilde grond of grondwater;
  • lekkage;
  • defect bij bovengrondse olietanks;
  • milieuvervuiling door vervuild bluswater na een calamiteit.
Back To Top