Skip to content

Motorrijtuigrisicoverzekering

Met de Motorrijtuigrisicoverzekering verzekert u schade aan de handelsvoorraad. Het merendeel van de bedrijven die tot de doelgroep behoren die een garageverzekering afsluiten, hebben diverse objecten als handelsvoorraad in hun bezit of in consignatie. De dekking is afgestemd op de in- en verkoop van motorrijtuigen, inclusief caravans, opleggers en aanhangers. Deze dekking is van toepassing op de motorijtuigen die zijn gestald op de door ons bekende risico-adres(sen). Dit geldt ook voor tijdelijke adressen waar motorijtuigen zijn gestald en die voor ingebruikname aan VOC kenbaar zijn gemaakt.

Dekking voor de handelsvoorraad
De handelsvoorraad heeft conform de voorwaarden standaard een Casco dekking voor objecten tot en met 10 jaar. Objecten ouder dan 10 jaar hebben conform de voorwaarden een beperkt Casco dekking zonder een leeftijdsgrens. U kunt de handelsvoorraad ook uitsluitend tegen brand verzekeren.

Aanmelding bij de RDW
De objecten die behoren tot de handelsvoorraad hoeft u niet aan te melden bij de RDW. U dient deze wel aan te melden in de bedrijfsvoorraad. Wordt er toch met deze motorrijtuigen gereden, zoals bij een proefrit of demonstratierit? Dan dient u deze te voorzien van een geldig handelaarskenteken, inclusief aanmelding bij de RDW.

Losse Casco dekking voor handelaarskentekens
Wilt u alleen een dekking voor uw handelaarskentekens? Dan bestaat er een mogelijkheid om een losse Casco dekking af te sluiten voor de handelaarskentekens.

Wat krijgt u vergoedt?

  • U krijgt een vergoeding op basis van de Casco dekking (alle van buiten komende onheilen, inclusief aanrijding) bij een ouderdom van het motorrijtuig tot en met 10 jaar;
  • U krijgt een vergoeding op basis van de Beperkt Casco dekking voor motorrijtuigen vanaf 11 jaar.

Dekking bij een Wagenpark
Bij aanmelding van een eigen bedrijfsmotorrijtuig of een motorrijtuig, dat als leenvoertuig, demonstratie motorrijtuig of proefrit wordt gebruikt, is er altijd standaard sprake van een Aansprakelijkheids- verzekering (WA). Met de rubriek Motorijtuigrisico kunt u naast de verplichte WA-dekking, kiezen uit een extra Casco of een Beperkt Casco verzekering. Bij aanvang van de verzekering dient u op te geven voor hoeveel motorrijtuigen u een Casco dekking wenst en voor hoeveel motorrijtuigen een Beperkt Casco nodig is. Uitgangspositie voor de premieberekening is de gemiddelde cataloguswaarde. Aan het eind van het jaar dient er een overzicht te zijn met de op dat moment daadwerkelijke aantal WA, WA-Beperkt Casco en WA-Casco dekkingen. Op basis van dit overzicht wordt de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar vastgesteld. In tegenstelling tot de handelsvoorraad dienen deze motorrijtuigen altijd aangemeld te worden bij de RDW.

Back To Top