Skip to content

Zaakverzekering en Bedrijfsschadeverzekering

Zaakverzekering

De Zaakverzekering vergoedt onder meer schade aan gebouwen, inclusief de bijgebouwen en terreinafscheidingen, als gevolg van bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. De fundering kan meeverzekerd worden. Roerende zaken, inventaris en goederen kunt u ook tegen deze risico’s verzekeren.

Dekking Huurdersbelang
Bent u als de verzekeringnemer geen eigenaar van het pand, maar heeft u wel de nodige investeringen gedaan? Dan kunt u deze investeringen tegen dezelfde risico’s verzekeren onder de dekking Huurdersbelang.

Mogelijk heeft u als verzekeringnemer zomer- en winterbanden (inclusief velgen) van klanten in opslag. Deze goederen van derden vallen niet standaard onder de dekking van de Garageverzekering. Deze kunt u wel apart verzekeren met de Zaakverzekering. Ook dient u als verzekeringnemer aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.

Bedrijfsschadeverzekering

Schade aan een bedrijfsgebouw en/of aan inventaris of goederen kan leiden tot bedrijfsschade, zoals gederfde winst of vergeefs gemaakte exploitatiekosten. Met de Bedrijfsschadeverzekering kunt u de financiële gevolgen geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van het verzekerde bedrag) opvangen.

Back To Top